کمانچه کارادنیز یا کمنچه یک ساز کمانه ای ترکیه است که بویژه در منطقه شرقی دریای سیاه استفاده می شود. این ساز از دیرباز توسط یونانی های پونتوس، لاز و ملوان های ترکیه ای نواخته می شده و امروز نیز در گرجستان و جزایر دریای سیاه رایج است.

کمنچه

کمانچه دریای سیاه

این ساز را می توان بصورت شاد و یا غمگین نواخت. مردم دریای سیاه می دانند که چگونه با توجه به خلق و خوی خود با کمنچه ملودی های غمگین بسازند یا ملودی های شاد.

کمانچه کارادنیز سه سیم دارد. کاسه آن از چوب سختی مانند توت یا سرو کوهی و فینگربورد آن از صنوبر یا توت ساخته می شود.

کمنچه دارای دسته ای کوتاه، بدن باریک و بلند و ظریف است. دو سوراخ روی آن. شبیه به ویولون است. سیمها از خرک عبور کرده و به کوک های تنظیم وصل می شوند.

هنگام نواختن کماچه، آن را با دست چپ نگه می دارند و با فشار دادن انگشتان همان دست روی سیم ها، صداهای دلخواه ایجاد می شود. با دست راست آرشه روی سیم ها کشیده می شود.

کمنچه با صداهای چهار موازی (دوتایی، چهار و شش تایی صداهای موازی نامیده می شود) کار می کند. سیم میانی (لا)، سیم راست ضخیم و سیم سمت چپ نازک است.

نمونه صدای زیبا از کمنچه


هیچ محصولی یافت نشد.