کمنچه

هیچ محصولی یافت نشد.

کمانچه کارادنیز یا کمنچه یک ساز کمانه ای ترکیه است که بویژه در منطقه شرقی دریای سیاه استفاده می شود. این ساز از دیرباز توسط یونانی های پونتوس، لاز و ملوان های ترکیه ای نواخته می شده و امروز نیز در گرجستان و جزایر دریای سیاه رایج است.

کمانچه دریای سیاه

این ساز را می توان بصورت شاد و یا غمگین نواخت. مردم دریای سیاه می دانند که چگونه با توجه به خلق و خوی خود با کمنچه ملودی های غمگین بسازند یا ملودی های شاد.

کمانچه کارادنیز سه سیم دارد. کاسه آن از چوب سختی مانند توت یا سرو کوهی و فینگربورد آن از صنوبر یا توت ساخته می شود.

کمنچه دارای دسته ای کوتاه، بدن باریک و بلند و ظریف است. دو سوراخ روی آن. شبیه به ویولون است. سیمها از خرک عبور کرده و به کوک های تنظیم وصل می شوند.

هنگام نواختن کماچه، آن را با دست چپ نگه می دارند و با فشار دادن انگشتان همان دست روی سیم ها، صداهای دلخواه ایجاد می شود. با دست راست آرشه روی سیم ها کشیده می شود.

کمنچه با صداهای چهار موازی (دوتایی، چهار و شش تایی صداهای موازی نامیده می شود) کار می کند. سیم میانی (لا)، سیم راست ضخیم و سیم سمت چپ نازک است.

اطلاعات بیشتر ...