خریدار می تواند در ظرف مدت دو روز پس از دریافت کالا، در صورتی که هیچ گونه عیب و نقصی به کالا وارد نکرده باشد نسبت به برگشت سفارش خود با هماهنگی تلفنی با بازار ساز اقدام نماید. بدیهی است در صورت برگشت کالا مبلغ مورد نظر با کسر هزینه حمل و نقل به خریدار عودت داده می شود.